/Files/images/0_2019_2020/den_nezalezhnosti_1_9001.jpg

Мова, якою відбувається освітній процес у закладі освіти – українська.


Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Виконання мовного законодавства України, ст.10 Конституції України

У закладі освіти задовольняються освітні потреби населення стосовно мови навчання.

У 2022/2022 навчальному році функціонує 31 клас з українською мовою навчання, в яких навчається 809 учнів. Згідно з Статутом школи мовою навчання визначено українську.

Мережа українськомовного закладу освіти забезпечує відповідність культурним потребам та демографічному складу населення території обслуговування; для дослідження цього питання адміністрацією закладу освіти проводились бесіди з батьками, учнями, їх анкетування.

Заклад освіти повністю забезпечено педагогами, які викладають українською мовою. Всього педагогічний склад - 49 осіб, з них вчителів української мови - 6. Вчителями української мови проводяться консультації для вчителів-предметників, у яких виникають труднощі при опановуванні українською мовою навчального матеріалу з предмета.

Знання державної мови вчителями враховуються під час атестації, що відображається у створених ними методичних матеріалах, на уроках, у спілкуванні.

Розподіл годин інваріантної та варіативної складових навчального плану відповідає державним стандартам для вивчення української мови і літератури, у тому числі курси за вибором.

Ведення ділової документації здійснюється державною мовою.

Оформлення інтер’єру шкільних приміщень проводиться з використанням Державної символіки відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОНУ від 20.07.2004 № 601.

На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту» (ст. 1, 6, 7), «Про загальну середню освіту» (ст. 1, 5, 7), «Про засади державної мовної політики» (ст. 1, 20), з метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму школою здійснюється відповідна організаційна робота.

Українська мова є мовою повсякденного спілкування педагогічних працівників, учнів та їх батьків. Усі учасники освітнього процесу дотримуються єдиного мовного режиму як на уроках, так і в позаурочний час. Кількість учнів, які охоплені українською мовою навчання, становить 100%. Викладання базових дисциплін державною мовою здійснюється на належному рівні. Українською мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, семінари, наради, збори колективу, друкуються тексти оголошень і повідомлень, плакатів та шкільних газет. Шкільна документація ведеться відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти. Нормативно-правова документація упорядкована у відповідності до вимог (номенклатурна справа № 02.2-05)

У кожному навчальному каінеті школи обладнано куточки державної символіки, завдяки яким виховується шанобливе ставлення до державних символів України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів, присвячених національним святам. У класах оформлені куточки державної символіки та патріотичні стенди. Українські народні мотиви присутні в оформленні всіх кабінетів. Інформаційні куточки щодо підготовки учнів до ЗНО в усіх навчальних кабінетах оформлені державною мовою.

Шкільна бібліотека є осередком, навколо якого здійснюється робота щодо дотримання мовного законодавства: забезпечення літературою вчителів, різноманітними довідниками учнів школи. На її базі проводяться позакласні заходи, виставки дитячої творчості за тематикою, пов'язаною з народознавством. Бібліотека повністю забезпечує підручниками української мови та літератури, хрестоматіями та художніми текстами учнів школи.

Проводиться робота з педагогічним колективом щодо дотримання мовного режиму в школі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2017 № 1)/9-542 «Щодо застосування державної мови».

Законодавства про мову в Україні:

Конституція України (ст.10)

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 (ст.7)

Указ Президента України "Про Концепцію державної мовної політики" від 15.02.2010

Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)

Лист МОН "Щодо застосування державної мови в освітній галузі" від 01.02.2018

Європейська хартія регіональних мов і мов меншин


Куточок державної символіки України

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/168. куточок державної символіки.jpg

Куточок національної символіки України

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/168. Конкурс виразного читання. Барвисте слово української душі. 8-А клас.jpg /Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/DSC_1549.jpg

Шкільний етнографічний музей

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/168.шкільний етнографічний музей. народознавча вікторина.jpg

Звіт про виконання мовного законодавства України

в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 168

Харківської міської ради Харківської області

у 2021/2022 навчальному році

Напрямки діяльності Складові діяльності
Інформаційно-нормативне забезпечення з питань дотримання мовного законодавства У закладі наявні нормативно-правові документи, які знаходяться в папці 02.2-05 «Документи та матеріали щодо виконання мовного законодавства України». У наявності заходи та звіти про виконання відповідних програм.
Дотримання у ЗЗСО єдиного мовного режиму Вчителі закладу дотримуються єдиного мовного режиму:
  • уся ділова документація закладу ведеться державною мовою.
  • взаємовідносини з державними, громадськими органами відбуваються державною мовою;
  • державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, наради, збори колективу, семінари;
  • результати ведення вчителями та учнями науково-дослідницької роботи (МАН, тощо) оформлюються українською мовою;
  • тексти оголошень, повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою.
Оформлення інтер’єру ЗЗСО з використанням державної символіки, українських народних мотивів Інтер’єр закладу оформлено державною мовою з використанням державної символіки та українських народних мотивів. У навчальних кабінетах, рекреаціях створено куточки державної символіки. В кабінетах української мови створені інформаційні куточки щодо підготовки учнів до ЗНО (каб. пр..№3, №4), створено світлицю в українському стилі (каб. № 47). Інтер’єр третього поверху закладу освіти оформлено в українському стилі.
Якісний та кількісний склад учителів української мови Всього: 6, з них: Вища кваліфікаційна категорія -4 Перша кваліфікаційна категорія -2 Друга кваліфікаційна категорія -0 Спеціаліст – 0 «Учитель-методист» -2 «Старший учитель» -1 «Відмінник освіти» -1
Проведення заходів:
Обговорення питань щодо виконання мовного законодавства України Питання про виконання мовного законодавства України обговорювалося на нараді при директорові (протокол від 22.01.2020 №1); засіданні ШМО вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу (протокол від 30.08.2019 №1 Тема виступу: «Про ведення обов’язкової ділової документації відповідно до нормативних вимог»)
Відкриття класів філологічного профілю Допрофільні: - Профільні: 10-А (української філології) – 36 учнів; 11-А (української філології) – 31 учень.
Організація спецкурсів, факультативів, гуртків для підвищення мовної культури учнів Курси за вибором: «Юні мовознавці» - 8-А (29 учнів), 8-Б (29 учнів), 8-В (22 учні); «Мова як генетичний код народу» - 10-А (38 учнів); «Основи журналістики» -10-А (38 учнів); «Сучасна українська література» - 11-А (31 учень); «Художня література в контексті світової культури» - 11-А (31 учень); Факультативи: «Орфографічний практикум» - 10-А (19 учнів), 11-А (13 учнів); «Практикум із синтаксису української мови» -10-А (19 учнів), 11-А ( 17 учнів). Гуртки: «Медіаграмотність» - 30 учнів; «Етнологія України» - 30 учнів.
Участь учителів української мови та літератури у професійних конкурсах, результативність -
Видання навчально-методичної літератури українською мовою на допомогу вчителям-предметникам за 2019/2020 н.р. Авторська програма гуртка «Медіаграмотність» учителя української мови та літератури Криворучко С.М.
Учні-переможці районних, міських, обласних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад, МАН, турнірів з української мови та літератури ХЗОШ №168 має переможців: - І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – Стрельнікова Т. (9-А) – ІІІ місце в секції «Українська література» (вчитель Таран Г.А.); - 6-го районного фестивалю-конкурсу «Слобожанська муза 2019» - Логовський Є. (4-А) - ІІІ місце у молодшій віковій категорії; - І (районного) етапу конкурсу творчих робіт вільного жанру «Присвята рідному місту» для учнів 5-11-х класів закладів загальної середньої освіти - Кочура М. (11-А) – І місце у номінації «Мій Харків – мої крила»; - ІІ (міського) етапу конкурсу творчих робіт вільного жанру «Присвята рідному місту» для учнів 5-11-х класів закладів загальної середньої освіти - Кочура М. (11-А) – Диплом І ступеня у номінації «Мій Харків – мої крила»; - районного етапу турніру юних журналістів (04.03.2019) - команда учнів у складі: Іванова К. (11-А), Цвєткова Є. (11-А), Левчук А. (11-А), Кочура М. (10-А), Русакова К. (10-А), посіла ІІ місце (вчителі Таран Г.А., Криворучко С.М.). Переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіади з української мови та літератури немає.
Місце позакласної роботи у вивченні фольклору, етнографії, національної культури та мистецтва. Робота ЗЗСО в українознавчому напрямі. Упродовж навчального року значна увага приділялась позакласній роботі. Вчителі української мови та літератури тісно співпрацюють із батьками. Спільно були проведені театралізовані ранки «Український віночок» у 5-х класах (вчитель Прощай О.В.)., театралізоване свято для учнів 7-х класів «Краса і велич символів державних» (Криворучко С.М.). До Міжнародного дня рідної мови проведено конкурс виразного читання віршів «До мови серцем пригорнись», мовознавчі вікторини «Скарби рідної мови» (8-і класи, Прощай О.В.), тематичні уроки мови «Як парость виноградної лози плекайте мову» (8-і класи, Рубльова В.І.), свято рідної мови «Мужай, прекрасна наша мово!» (7-і класи, Пашкова Л.К..), свято козацької пісні «Там козацтво як мак процвітає»(5-6-і класи, Прощай О.В., Пашкова Л.К.), філологічний брейн-ринг «Знай і люби українську мову» (9-і класи, Таран Г.А.), конкурс знавців української мови «Мово українська, мово солов’їна!» (9-і класи, Таран Г.А.), конкурс на кращий твір-роздум «О рідне слово, хто без тебе я…» (10-11-і класи, Караченцева Н.Ю.). Національно-патріотичному вихованню були присвячені такі заходи: круглий стіл для учнів 10-11 класів «Конституція – основа моєї держави» (Криворучко С.М., Таран Г.А.). Плідна робота проводиться в українознавчому напрямі. Під керівництвом Мотузки С.М., вчителя історії, учениця 9-А класу Щербина Д. (9-А) посіла ІІ місце в районному етапі та ІІ місце в обласному етапі ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Історія» за темою «Серця довіряли її рукам умілим, що творити могли чудеса». У закладі працює шкільний етнографічний музей, який є складовою системи навчально-виховної роботи. Керівник музею: Мотузка Світлана Миколаївна. На базі музею проводяться виховні заходи з вивчення фольклору, етнографії, національної культури та мистецтва. Представниками шкільного самоврядування «КАРТА» у куточку національної символіки проводяться народознавчі заходи щодо вивчення традицій рідного краю. У бібліотеці школи Зозулєвою Н.І. проводяться заходи до вивчення звичаїв українського народу, відзначення ювілейних дат письменників. Працюють постійно діючі книжкові виставки: «В душі народу – Кобзареве слово», «Літопис народної слави», «Солов’їна, барвінкова – українська наша мова», що сприяє вихованню в учнів національної свідомості та поваги до української мови.
Співпраця ЗЗСО, з просвітницькими організаціями, ЗВО з питань широкого застосування державної мови Співпраця із ЗЗСО №№ 155, 75, 119, 157, Обласною станцією юного туриста, Чугуївською станцією юного туриста, Коробчанським НВК, Валківською гімназією № 162, Будянським будинком культури, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна
Робота з батьками Класні керівники 1-11-х класів, учителі-предметники тісно співпрацюють із батьками. Проводяться такі спільні заходи дітей та батьків: свято козацької пісні «Там козацтво як мак процвітає», концертна програма до Міжнародного дня рідної мови, козацькі розваги «Сміливі та завзяті», мовознавчий форум «Відродися, моя мово, щоб звучала в серці знову», просвітницька робота серед батьків щодо зміцнення статусу української мови як державної.

Міжнародний день рідної мови

Виховна година «Люблю тебе, моя рідна мово»

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/168. Виховна година. Люблю тебе, моя рідна мова. 2-Б клас.jpg /Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/photo5364149995491667421.jpg

Класні години «Мова – безцінний скарб народу»

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/DSC_1435.jpg /Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/DSC_1461.jpg

Мовна подорож «Грамоти вчиться завжди знадобиться»

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/photo5364149995491667439.jpg /Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/photo5364221588301524762.jpg

Свято рідної мови «Українська мова – мудрості криниця»

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/photo5364221588301524758.jpg /Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/photo5364221588301524761.jpg

Урок-концерт «Калинове диво»

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/168. Урок-концерт. Калинове диво. 5-А клас.jpg /Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/DSC_1532.jpg

Мовленнєва гра-пошук «Мова кожного народу – неповторна і своя»

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/DSC_1465.jpg /Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/DSC_1473.jpg

Мовознавча вікторина «Слово рідне!»

/Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/DSC_1491.jpg /Files/images/0_2019_2020/0_anebesna_sotnya/rdna_mova/DSC_1498.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1504