Загальна інформація

Координатор проекту Тема школи/моделі Рівень(європейський/національний, обласний, районний, рік вступу)
Прощай Олена Володимирівна, заступник директора з НВР, т. 0500288289 Превентивне виховання Європейський, з 2004 року
Превентивне виховання в навчальному закладі –

це система підготовчих і профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок та рис характеру, на організацію контролю за діяльністю школярів.

Мета превентивного виховання:

підвищити рівень обізнаності учнів щодо руйнівної дії на здоров’я шкідливих звичок, проблеми ВІЛ/СНІДу; ознайомитися із сучасними профілактичними програмами; учитися використовувати сучасні технології профілактичної роботи в школі.

Завдання превентивного виховання:

забезпечення розвитку в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки; забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховних впливів.

План шкільних заходів для вчителів та учнів з питань збереження та зміцнення здоров′я, формування здорового способу життя в учнів
Зміст Відповідальні Термін виконання
1 Моніторинг стану здоров'я учнів і вчителів Медичні працівники 2019-2022 роки
2 Психодіагностика інтелектуального, духовного та психічного розвитку учнів Практичний психолог 2019-2022 роки
3 Вивчення соціально-психологічного клімату учнівського та пе­дагогічного колективів Соціальний педагог 2019-2022 роки
4 Забезпечення необхідної нормативно-правової та матеріаль­ної бази Адміністрація ЗЗСО 2019-2022 роки
5 Пропаганда здорового способу життя серед учнів, учителів, батьків Вчителі, медичні працівники 2019-2022 роки
6 Розробка матеріалів семінару «Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя» Вчителі основ здоров’я 2019-2022 роки
7 Розробка власної моделі «Школи сприяння здоров'ю» Заступник директора з НВР, вчителі 2019-2022 роки
8 Здійснити анкетування учнів та батьків з метою вивчення здатності їх до впровадження шкільних оздоровчих програм Практичний психолог 2019-2022 роки
9 Оформлення Листків здоров′я Класні керівники, медичні працівники 2019-2022 роки
10 Облаштування дитячого спортивного майданчика. Вчителі фізичної культури 2019-2022 роки
11 Організація роботи гуртків, спортивних секцій. Вчителі-предметники 2019-2022 роки
12 Охоплення гарячим раціональним харчуванням всіх школярів навчального закладу Адміністрація школи 2019-2022 роки
13 Систематичне проведення профілактичних заходів проти інфекційних захворювань: вологе прибирання хлорним вапном і постійний нагляд за здоров'ям дітей. Медичні працівники, технічний персонал 2019-2022 роки
14 Проведення декад здорового способу життя, тижнів здоров'я, тижня фізкультури та спорту, Олімпійського тижня. Учителі, класні керівники 2019-2022 роки
15 Здійснення поглиблених медоглядів всіх учнів ЗНЗ Медичні працівники 2019-2022 роки
16 Здійснення моніторингових досліджень рівня здоров'я, фізичного та психічного розвитку учнів Заступник директора, медичні працівники 2019-2022 роки
17 Планування роботи шкільних предметних МО в напрямі реалізації шкільної цільової програми Заступники директора 2019-2022 роки
18 Організація роботи батьківського лекторію «Здорова родина – здорова дитина» Адміністрація ХЗОШ № 168 2019-2022 роки
19 Співпраця зі шкільним самоврядуванням «Карта». Проведення уроків здоров′я, спортивних естафет, змагань, анкетувань, оформлення «Пам′яток з попередження дитячого травматизму» Заступник директора 2019-2022 роки
20 Проведення в початковій школі фізкультхвилинок, рухливих ігор, танців під час перерви. Класні керівники 1-4 класів 2019-2022 роки
21 Організація конкурсу серед учителів на кращий виховний захід, що пропагує здоровий спосіб життя. Заступник директора, класні керівники 2019-2022 роки
22 Впровадження нетрадиційних форми і методів роботи на уроках основ здоров’я, біології, фізичного виховання Вчителі-предметники 2019-2022 роки
23 Проводити День здоров'я Учитель фізичної культури 2019-2022 роки
24 Здійснення медико-педагогічного контролю під час уроків фізичної культури. Заступники директора з НВР, класні керівники 2019-2022 роки
Кiлькiсть переглядiв: 611