Методична діяльність

Методична робота школи спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, підготовку вчителів до пошукової діяльності, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.Методична тема, над якою працює школа

"Впровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів з метою формування творчої, компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві"


Структура методичної роботи


/Files/images/0_18-19/метод роб.jpgРобота над методичною темою школи

Методична робота – важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

І. Основні завдання й зміст методичної роботи:

- розвиток освіти України;

- створення організаційних умов для підвищення професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу;

- сприяння розвитку комплексної здатності учителя до адекватного сприйняття, осмислення й розуміння креативності учня, здатності забезпечити йому необхідну психолого-педагогічну підтримку;

- створення умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

- вивчення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду;

- сприяння науково-дослідницькій діяльності педагогів;

- координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності методичних і науково-методичних установ району, міста, області.

ІІ .Основні функції методичної роботи:

- організаційна,

- діагностична,

- прогностична,

- моделююча,

- відновлювальна,

- коригуюча,

- координуюча,

- пропагандистська,

- контрольно-інформаційна.

ІІІ. Форми організації методичної роботи:

- Індивідуальні;

- Групові;

- Колективні.

ІV. Планування методичної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 4390