Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів

Наказ МОН від 13.07.2021 року № 813 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти"

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класів

Наказ МОН № 289 від 01 квітня 2022 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти"

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 6-11 класів

Наказ МОН №371 від 05.05.2008 р. "Про затвердження критеріївоцінювання навчальних досягнень учніву системі загальної середньої освіти"
ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: ПОТОЧНЕ, ТЕМАТИЧНЕ, СЕМЕСТРОВЕ, РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДПА
Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).
Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.
Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).
Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».
Критерії навчальних досягнень учнів з математики
Критерії навчальних досягнень учнів з трудового навчання
Критерії навчальних досягнень учнів з інформатики
Критерії навчальних досягнень учнів з біології
Критерії навчальних досягнень учнів з географії
Критерії навчальних досягнень учнів з природознавства
Критерії навчальних досягнень учнів з хімії
Критерії навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії
Критерії навчальних досягнень учнів з правознавства
Критерії навчальних досягнень учнів з історії
Критерії навчальних досягнень учнів з економіки
Критерії навчальних досягнень учнів з української мови
Критерії навчальних досягнень учнів з іноземної мови
Критерії навчальних досягнень учнів з літератури
Критерії навчальних досягнень учнів з основ здоров`я
Критерії навчальних досягнень учнів з фізичної культури
Кiлькiсть переглядiв: 108